Levenstestament

LEVENSTESTAMENT

Hoe komt het met mijn nalatenschap als ik overlijd? Veel mensen hebben zichzelf die vraag gesteld en als antwoord daarop een testament opgesteld. Heeft u zich wel eens afgevraagd wat er gebeurt als u ziek wordt en de zaken zelf niet meer kunt regelen? Een misvatting is dat uw partner de handtekening voor u mag zetten als u het zelf niet meer kunt. Zeker als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden, zoals de verkoop van de woning blijkt, dat dat niet meer mogelijk is in geval van ziekte van de eigenaar van de woning of de echtgenoot/echtgenote.

Ook bij ziekte kan de woning natuurlijk wel verkocht worden, maar dan moet er door de kantonrechter een bewindvoerder benoemd worden voor de zieke. Dat is een hele procedure die nogal wat tijd kost..

Vanaf het moment dat het bewind ingaat moet de bewindvoerder jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter.Als er een belangrijke beslissing genomen moet worden over de goederen van degene wiens vermogen onder bewind gesteld is, kan dat niet zonder toestemming van de kantonrechter. Het komt er dan in feite op neer, dat ook de gezonde partner onder bewind wordt gesteld.

Dat wilt u natuurlijk niet.

Om dat te voorkomen kunt u elkaar volmacht geven. Bij ziekte hoeft er dan geen bewind ingesteld te worden. Heeft u geen partner, dan kunt u iemand anders, die u vertrouwt de volmacht geven. Zo’n volmacht die overigens ook kan gaan over medische beslissingen noemen we “het levenstestament”. Ons kantoor kan die akte voor u opmaken. Het voorkomt veel gedoe en kosten.

 

levenstestament-fides

Leeuwarden

Notariskantoor Postma

‘Duidelijk in uw belang’, is onze slogan. Dat betekent dat we helder zijn in onze communicatie en dat het belang van de … Lees verder

Heerenveen

Groenewegen Advocaten en Notarissen

Op het notariële terrein verzorgen wij alle werkzaamheden. In de loop van de jaren hebben we ons daarnaast op bepaalde gebeiden gespecialiseerd, te … Lees verder

Ureterp

Notariskantoor Anna de Vries

  Wij vinden kwaliteit van belang en hebben oog voor ontwikkelingen op juridisch gebied, op het gebied van automatisering, maar ook op sociaal-maatschappelijk gebied. Door lid te zijn … Lees verder

Sneek

Notariskantoor Ellemers

Een duurzame relatie met onze cliënten staat voorop. Daarom kunt u van ons een persoonlijke, vriendelijke benadering door vertrouwde gezichten verwachten. In … Lees verder